Kubota BX2670 – bezpieczniki schemat

Numer A Funkcja
1 15 Cewka elektromagnetyczna
2 15 Światła awaryjne
3 15 ACC
4 20 Światło robocze
5 10 Wyjście DC
6 10 Przekaźnik czasowy

Bezpiecznik przeciwwybuchowy

Numer A Funkcja
1 50 Sprawdzić obwód pod kątem nieprawidłowego podłączenia akumulatora