BMW X6 (E71; 2009 – 2014) – bezpieczniki schemat

BMW X6 (E71; 2009 – 2014) – schemat skrzynki bezpieczników

Rok produkcji: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Schemat skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej

Znajduje się pod schowkiem.

BMW X6 – schemat skrzynki bezpieczników – tablica rozdzielcza
Numer Amper
1 20
2) 10
3) 7,5
4 10
5 10
6 10
7 5
8 7,5
9 15
10 5
11 20
12 10
13 15
14 10
15 10
16 10
17 5
18 7,5
19 5
20 10
21 30
22
23 40
24 40
25
26 25
27 15
28 15
29 40
30 30
31 40
32 40
33 30
34 30
35 30
36 30
37 20
38 30
39 40
40 30
41 7,5
42 30
43 30
44 30

Schemat skrzynki bezpieczników bagażnika

Znajduje się po prawej stronie, za pokrywą.

BMW X6 – schemat bezpieczników – bagażnik

Przypisanie bezpieczników

Symbol Numer
4, 15, 19, 123
15, 24
116, 143, 144
6, 17, 18, 103, 107, 108, 109, 119, 127, 128, 132, 134, 142
27, 28, 30, 124, 132, 135, 145, 146, 147, 148
8, 106, 120
13, 20, 92, 123, 125
32, 107, 123
  23, 33, 34, 96, 124
2, 19, 23, 33, 34, 96, 110, 124
6, 142
3, 5
108, 114
41
9, 124
16
29, 31, 33, 34, 124
100, 112, 139, 140, 141
101, 102, 139, 140, 141, 149, 150
OBD 130, 131
10, 94, 129
1, 17, 18, 41, 98, 126
4
37, 44
21
124
11, 12, 17, 91, 93, 95, 98
5, 19, 23, 33, 34, 96, 114
14
18, 131
6, 17, 19, 41, 126
4
97, 105, 122
4, 7, 35, 36, 38, 42, 43
137, 142
10, 39
99, 121
6, 103, 109, 129, 142
7
44
26
5, 117
110, 113
1, 134
111, 113, 115, 118