Chevrolet Captiva (2012-2015) – schemat skrzynki bezpieczników

Chevrolet Captiva (2012-2015) – schemat skrzynki bezpieczników

Rok produkcji: 2012, 2013, 2014, 2015

Wewnętrzny blok bezpieczników

Chevrolet Capvita – bezpieczniki – wewnętrzna skrzynka bezpieczników

Blok bezpieczników w komorze silnika

Chevrolet Capvita – bezpieczniki – komora silnika

Pomocniczy blok bezpieczników w maszynowni (tylko Diesel)

Chevrolet Capvita – skrzynka bezpieczników – komora silnika (skrzynka pomocnicza) – tylko diesel

OSTRZEŻENIE: Przypisania zacisków i wiązek przewodów dla poszczególnych złączy będą się różnić w zależności od poziomu wyposażenia pojazdu, modelu i rynku.